Riihimäki-Seura teatterin puolesta

Uutta kaupunkistrategiaa luotaessa kaupunkilaisia on kuultu, yhdistyksiä on kuultu, samoin henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja yrityksiä. Tämä on hienoa ja demokratiaa tukevaa toimintaa. Tässä työssä myös Riihimäki-Seura on ollut aktiivisesti mukana.

Kun kysyttiin, mitkä ovat Riihimäen tärkeimmät nykyiset menestystekijät, jotka erottavat Riihimäen positiivisesti muista kunnista ja jotka Riihimäen kaupungissa on järjestetty erityisen hyvin, merkittävimmiksi menestystekijöiksi nousivat ”Tapahtumat ja vilkas kulttuurielämä’” sekä ”Kaupungin vetovoimaa lisäävät hyvät kulttuuripalvelut”. Loppuyhteenvedossa kulttuuripalvelut mainitaan sekä vahvuuksissa että mahdollisuuksissa, teatteri on mukana molemmissa.

Kaikkien osapuolten vastauksissa ja kommenteissa Riihimäen menestystekijänä korostuu energinen ja vilkas kulttuurikaupunki-imago.  Samoissa papereissa kaupunki-imagon parantamiseksi nostetaan esille markkinoinnin tehostaminen kaupungin tunnetuksi tekemiseksi. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä, jos eurot laitetaan markkinointiin leikkaamalla ensin kulttuurin kärki pois?

Uudessa kaupunkistrategiassa korostetaan osallisuutta ja kohtaamistilanteita. Luottamus on tärkeää, kun puhutaan asukkaiden osallistamisesta. Miten käy luottamuksen, kun edellisen valtuuston teatterille lupaama kolmen vuoden rauhoitusaika kaadetaan? Miten käy luottamuksen, kun kaiken kuulemisen ja strategian yhdessätyöstämisen jälkeen teatteria ehdotetaan lopetettavaksi ja vielä kahden viikon varoitusajalla?

On totta, että säästää pitää, sopeutuksia tarvitaan, kuntatalous täytyy tuoda kestävälle pohjalle, mutta miksi teatteri on se, joka uhrataan? Teatterilaiset ovat tehneet vuosien varrella vaaditut sopeutukset, he ovat kärvistelleet ja silti pystyneet nostamaan tasoa jopa vuoden teatteriksi. Tämä huikea saavutus tuo kruunun riihimäkeläiselle kulttuurielämälle. Riihimäki tunnetaan teatterista ja se on sellainen saavutus, jota ei takaisin enää saada, jos teatteri alas ajetaan. On turha perätä kaupunki-imagon parantamista, jos kruunu heitetään roskiin. Imago on asia, joka rakentuu vuosien kovalla työllä, ei sanahelinällä.

Riihimäki-Seura haluaa tukea vahvaa luottamusta kaupunkilaisten ja päättäjien välillä. Kaikki kivet on käännettävä, jotta vaihtoehtoinen säästökohde löytyy.

Tieto kaupunginjohtajan uudesta esityksestä ja kaupunginhallituksen yksimielisestä päätöksestä tuo kaivatun aikalisän miettiä teatterin toiminnan jatkumista kestävällä kustannuspohjalla. Toimikunnan perustaminen ja aikalisä näin tärkeässä kysymyksessä on luottamusta lisäävä viesti kaupunkilaisille.

Riihimäki-Seura ry
Päivi Katila pj.

Kotiseututyötä sydämellä