KANNANOTTO RIIHIMÄEN KAUPUNGINMUSEON SIJOITUKSEEN

Riihimäen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 24.10. kokouksessaan Riihimäen kaupunginmuseon
siirtämistä Riihimäen taidemuseon tiloihin. Kuten kaupungin tiedotteessa todetaan, taidemuseon tilat
eivät tule riittämään. Esityksen toteutuessa rampautetaan kaksi upeaa museota.
Riihimäki-Seura ry. vastustaa kaupunginmuseon siirtoa pois nykyiseltä paikaltaan
Rautatienpuistossa seuraavin perusteluin:
1. Keskusta on kaupungin sielu ja kaupunginmuseo on olennainen osa keskustaa.
2. Riihimäen kaupunginmuseo elävöittää kaupungin keskustaa elävällä, osallistavalla ja
yhteisöllisellä toiminnallaan keräämällä yhteen kaiken ikäisiä kaupunkilaisia.
3. Riihimäen kaupunginmuseo on upea 164 vuotta vanha rakennus, joka on jo itsessään museo-
objekti. Kaupunginmuseossa vaalitaan riihimäkeläisten historiaa ja juuria. Siellä on
mielenkiintoisia vaihtuvia näyttelyitä, joissa on kaupunginmuseon sijainnin vuoksi helppo poiketa.
Tämän lisäksi toiminnan olennainen osa on rakennuksen pihapiiri, jossa järjestetään säännöllisesti
perinneleikkejä, nostalgia-piknikkejä, tansseja ja muuta osallistavaa mm. musiikin, maalauksen ja
kirjallisuuden osa-alueilta. Kun Riihimäellä tapahtuu, on se sitten Museoiden yö, Taiteiden yö tai
Rakas Riksu, kaupunginmuseo pihapiireineen on keskeinen paikka. Riihimäellä ei ole keskustassa
toista tällaista miljöötä.
4. Riihimäen kaupunginmuseo pihapiireineen on meidän kaikkien yhteinen mummola, jossa historia
elää ja hengittää nykyaikaa ja tulevaisuutta. Kaupunginmuseo on tehnyt museotoiminnasta elävää
ja osallistavaa. Riihimäen kaupunginmuseo on riihimäkeläisille elävä kulttuurinen kiintopiste ja
sen sijainti Rautatienpuistossa on täten aivan olennaista.
Riihimäki-Seuralla on myös olemassa kahdenkymmenen kohdan lista toimenpiteistä, joilla
kaupunginmuseota voidaan kehittää ja toimintaa tehostaa, mutta kaupunki ei ole ollut asiasta
kiinnostunut.
5. Kaupunginmuseon siirtoesityksen uskottavuutta murentaa se, ettei esitetyistä säästöistä eikä
uusinvestoinnista ole esitetty eksakteja numerotietoja. Tästä syystä Riihimäki-Seura on esittänyt v.
2021 kaupungin kirjaamolle pyynnön saada nähdäkseen kaikki kaupunginmuseon
muuttoehdotukseen liittyvät relevantit taloudelliset faktat, niiden perustelut ja vaikutukset.
Diaariotteessa tulisi näkyä
a) kaikki kaupunginmuseon selvitykseen liittyvät toimenpiteet
b) laskelmat sekä museon muuton vaatimista kustannuksista että uudelleensijoituksen tuomista
oletetuista säästöistä
c) museoalan asiantuntijoiden antamat lausunnot kaupunginmuseon tilasta
Julkisuuslain mukaisesti julkisesta selvityksestä tulisi saada vastaus kahden viikon aikana, mutta
sitä ei koskaan toimitettu.
6. Riihimäen kaupunginmuseon nykyistä sijaintia puolustavaan adressiin tuli yli 2300 nimeä.
Kaupunki ei voi sivuuttaa kansalaisten mielipidettä. Ihmiset haluavat tietää, mihin eri
näkökulmista katsottuna käsittämättömältä vaikuttava kaupunginmuseon ja taidemuseon
yhdistämisesitys perustuu.

Riihimäellä 20.10.2022
Päivi Katila pj.
Riihimäki-Seura ry.