Toimintakertomus 2019

Toimintakertomus vuodelta 2019

Euroopan kulttuuriympäristöpäivät avattiin Ympäristöministeriön tiloissa 12.2.2019. Vuoden 2019 teemana oli TAITEEN JA VIIHTEEN TILAT.

Riihimäki-Seuran kevään 2019 torstaitarinat, monipuolinen torstaikävelyohjelma ja Kuva kuvasta – valokuvanäyttely yhteistyössä Riihimäen kaupunginmuseon kanssa sopivat vuoden 2019 teemaan erinomaisesti.
Riihimäki-Seuran jäsenistö oli edelleen hyvin aktiivinen tapahtumien organisoinnissa ja yhteydenpidossa. Itse tapahtumiin osallistuminen jatkui aktiivisena.

Loppuvuonna 2019 keskeiseksi hankkeeksi nousi toiminta Riihimäen kaupunginmuseon sijainnin puolesta.

Jäsenet
Riihimäki-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2019 lopussa 377 henkilöjäsentä ja 8 yhteisöjäsentä.
Seuraan liittyi vuoden aikana 26 uutta jäsentä. Henkilöjäsenten ainaisjäsenmaksu oli 30 euroa ja yhteisöiltä 100 euroa. Vuoden 2019 jäsenkirje lähetettiin sähköpostitse 208 henkilölle ja postitse 153:lle.
Seuran toiminnasta tiedotettiin seuran kotisivuilla, Facebook-sivulla, kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä kirjaston ilmoitustaululla.

Johtokunta
Puheenjohtajana toimi Päivi Katila, varapuheenjohtajana Ritva Pahkala, sihteerinä Jorma Thuren, kotisivuvastaavana Sini Hannikainen ja taloudenhoitajana Leila Mustanoja-Syysmeri. Tiedottajana toimi Suoma Salonen sekä kirjaston ja kaupungin sähköisen ilmoitustaulun osalta Ilkka Heinonen.
Lisäksi johtokunnassa toimivat Pertti Mäkelä, Sanna Rinne (facebook) ja Tuomo Tonteri (tapahtumat).
Johtokunnan kokouksia pidettiin 7 kertaa. Kokouksista 2 pidettiin puheenjohtajan kotona Arolammin Katilassa sekä 5 johtokunnan kokousta sekä kevät- ja syyskokous Riihimäen kaupunginmuseolla. Vuoden viimeisen johtokunnan kokouksen jälkeen oli jäsenkirjeen
postitustalkoot.
Lisäksi pj. laittoi jäsenille sähköisiä muistutuksia tapahtumista.

Kevät- ja syyskokous
20.3.2019 seuran kevätkokous Riihimäen kaupunginmuseolla. Läsnä oli 12 seuran jäsentä.
26.11.2019 seuran syyskokous Riihimäen kaupunginmuseolla. Läsnä oli 13 seuran jäsentä.
Kokouksen jälkeen tutustuttiin Kuva kuvasta-näyttelyyn tarjoilun kera.

Lausunnot
Toiminta Riihimäen kaupunginmuseon nykyisen sijainnin puolesta
1) 17.6.2019 puheenjohtaja kirjoitti vastineen Aamupostin mielipideosastossa julkaistuun kirjoitukseen Missä on Riihimäki-Seura, kun Riihimäen kaupungin historiaa tuhotaan?
Kirjoituksessa pj. toi esille sen työn, jota seura on tehnyt kaupunginmuseon sijainnin puolesta vuonna 2018 ja että työ jatkuu. Samalla kirjoituksessa esiteltiin seuran tekemää kotiseututyötä ja kehotettiin tulemaan mukaan toimintaan.
2) 26.10. Riihimäki-Seura järjesti lyhtymuurin kaupunginmuseon eteen. Tilaisuudessa luettiin kannanotto museon sijainnin puolesta Rautatiepuistossa ja osallistujilla oli mahdollisuus allekirjoittaa adressi asian puolesta. Sateesta huolimatta tilaisuuteen saapui yli 100 ihmistä.
3) 8.11. Riihimäki-Seura oli kutsutussa palaverissa kaupungin elinvoimajohtaja Mika Herpiön luona. Paikalla olivat myös kaupungilta kiinteistöpuolelta Hannu Mattila ja museolta Helena Lindsten, Riihimäki-Seurasta pj. Päivi Katila ja Suoma Salonen.
Aiheena kaupunginmuseon rakennuksen siirtomahdollisuudet Riihimäki-Seuralle. Todettiin, että vapaaehtoisvoimin toimiva seura n. 3000 euron vuosibudjetilla ei kykene hoitamaan kulttuurihistoriallista rakennusta. Riihimäki-Seura tekee työtä kaupunginmuseon nykyisen sijainnin puolesta ja on valmis toiminnan tehostamiseen liittyvien ideoiden kehittelyyn.
4) Riihimäki-Seura osallistui nimien keruuseen kaupunginmuseon sijainnin puolesta.
Adressin allekirjoitti yli 2300 ihmistä. Adressi luovutettiin kaupunginvaltuustolle 9.12.2019. Riihimäki-Seuraa edusti puheenjohtaja Päivi Katila.
5) Aamuposti, Hämeen Sanomat ja Yle-Häme julkaisivat asiassa useita kirjoituksia, joissa haastateltiin Riihimäki-Seuran puheenjohtajaa: mm. Aamuposti 21.10., 28.10. ja 17.12.2019.
6) Työ jatkuu 2020 mm. seura lähettää lausunnon asiassa kaupunginhallituksen ja valtuuston jäsenille sekä kaupunginjohtajalle. Lausunto julkaistaan seuran kotisivulla sekä Aamupostissa otsikolla: Kansalaisten suurta mielenilmausta ei voi mitenkään sivuuttaa.

TAPAHTUMAT
Torstai-tarinat keväällä 2019 kirjaston Samuli Parosen salissa
7.3. klo 18 Kari Majaranta: laulamisesta ja esiintymisestä
28.3. klo 18 Pirkko Arola: kirjoittamisesta ja riihimäkeläisistä kirjailijoista ja Vihreällä talolla
11.4. klo 18 Olli Soini: elämänfilosofiaa vihreän talon isäntänä ja Anni Paunila: keraamikon työstä 18.5.2019 Museoiden yö
Riihimäki-Seura osallistui Museoiden Yö -tapahtumaan perinteiseen tapaan Riihimäen kaupunginmuseon pihalla ja järjesti tietovisan aikuisille ja lapsille. Telttakojulla mainostettiin torstaikävelyjä ja muita tapahtumia ja myytiin kortteja ja julkaisuja sekä lasisia ja puisia sydämiä.
Torstaikävelyt 2019
Seuran jäsenet olivat ideoinnissa ja myös toteutuksessa aktiivisia. Torstai-kävelyt vetivät edelleen runsaasti osallistujia n. 20 -130 / tilaisuus. Kävelyt järjestettiin osittain yhdessä Riihimäen seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa.
Riihimäki-Seura vastasi seuraavista torstaikävelyistä /-pyöräilystä:
6.6. ”Hyttikorttelissa tapahtuu” yhteistyössä Riihimäen Kesäkonserttiyhdistyksen kanssa:
1.kävely lasitehtaan portilta Lehmushovin juhlatalolle, jossa musiikkia ja mahdollisuus kahvitteluun.
2. kävely Lehmushovin juhlatalolta päättyi lasitehtaalle, jossa musiikkia.
Oppaana seuran jäsen Anita Elomaa (riksakyytimahdollisuus), Lehmushovin pihalla RiihimäkiSeuran pöytä
13.6. Riihimäki ennen rautatietä, oppaana seuran jäsen Timo Salminen
20.6. Kotikaupunkipolkukävely Peltosaaressa, oppaana seuran jäsen Juho Haavisto
18.7. Teollisuuskäynti: Boot Factory Arolammilla + Hill Side Cafe Mäensyrjässä:
seuran jäsenten organisoima kahvitus ja musiikkia: pyöräilyn veti johtokunnan jäsen Tuomo Tonteri
8.8. Hautausmaakävely: taiteilijoita ja viihteentekijöitä muistoissamme
oppaina seuran jäsenet Kalervo Huttunen ja Seppo Uro, 130 osallistujaa
8.9.2018 Rakas Riksu – tapahtuma
Rakas Riksu – tapahtumassa avattiin Kuva kuvasta – näyttely
Riihimäki-Seura osallistui Rakas Riksu – tapahtumaan Riihimäen kaupunginmuseon pihalla ja järjesti tietovisan aikuisille ja lapsille liittyen museon Kuva kuvasta- näyttelyyn. Seuran telttakatoksen ääressä kävi paljon ihmisiä, joista visaan osallistui 30 aikuista ja lasten visailuun 13
lasta. Visa jatkui vielä kaupunginmuseon joulutapahtumassa ja palkinnot arvottiin vuoden 2020 ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa.
Humoristisessa jäsenkeruutempauksessa annettiin jäsenyydestä muoviämpäri ja siihen vanha julkaisu. Jäseniä tuli 9 ja kampanja virvotti hyviä keskusteluja.
8.9.-29.12.2019 Kuva kuvasta – näyttely
Riihimäen kaupunginmuseolla avautui 8.9.2019 näyttely Riihimäki-Seuran valokuvakilpailujen valokuvista. Riihimäki-Seura on järjestänyt valokuvakilpailuja vuosikymmenten varrella ja sittemmin kuvat on tallennettu Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmiin. Kuva kuvasta -näyttelyyn oli kuvien joukosta valittu 18 kuvaa.
Näyttelyn teemoja olivat ihmiset, harrastukset, luonto, työ, liikenne ja rakennukset. Katsojaa pyydettiin pohtimaan mitä kuva kertoo ja mitä ajatuksia tai mielikuvia kuva herättää tai millainen kuvan paikka on nyt. Kuvista heränneiden ajatusten siivittämänä ihmisten toivottiin lähtevän kuvaamaan uusia kuvia samoista teemoista. Kuvan piti olla Riihimäen alueelta. Kuvat sijoitettiin jo esillä olevien kuvien ympärille. Kuvan inspiroima tuotos sai olla myös piirros, maalaus, askartelu, veistos tai esine.
Näyttely toteutettiin Riihimäen kaupunginmuseon, Riihimäki-Seura ry:n, Riihimäen kansalaisopiston, Riihimäen kaupungin nuorisopalveluiden ja Riihimäen lasten ja nuorten taidekoulun yhteistyönä.
Valokuvanäyttelytoimikunnassa Riihimäki-Seuraa edustivat pj. Päivi Katila, Suoma Salonen ja Ilkka Heinonen. Pystytystalkoisiin osallistui myös muita johtokunnan jäseniä. Näyttely oli auki myös Kaupunginmuseon joulupolkutapahtuman ajan aina 29.12.2019 saakka.
Näyttelyyn tuli jonkin verran valokuvia mutta erityisesti taidekoulun lapset piirsivät ja maalasivat innokkaasti emokuvien herättämiä ajatuksia. Suomen Kotiseutuliitto täytti vuonna 2019 70 vuotta ja juhlavuoden teemana oli Mestarit ja Kisällit. Lasten osallisuutta kotiseututyössä painotettiin ja tästäkin syystä lasten aktiivinen osallistuminen vuoden päätapahtumaan oli hienoa. Näyttely on taltioitu Ilkka Heinosen ottamiin valokuviin.
8.12.2019 Kaupunginmuseon Joulupolkutapahtuma
Joulupolkutapahtumassa Riihimäki-Seuran rasti oli Kuva kuvasta-näyttelyssä. Siellä pidettiin tietokisaa näyttelystä sekä aikuisille että lapsille (vrt. visat Rakas Riksu- tapahtumassa) Tämän lisäksi lapset saivat bongata näyttelyyn piilotettuja tonttuja karkkipalkinnolla ja aikuiset pystyivät
allekirjoittamaan adressin kaupunginmuseon sijainnin puolesta.
Riksu.net. on Riihimäkeä esittelevä verkkosivusto omatoimisia kävelyitä varten.
Riihimäki-Seura oli omalla panoksellaan kehittämässä uusia Kotikaupunkipolkuja, jotka Emilia ja Juho Haavisto ansiokkaasti tutkivat ja tuottivat. Pauli Salorannan kotikaupunkipolkukirjasta on vielä jonkin verran saatavilla, jos nettiä ei ole käytössä.
19.11. Riksu.net lehdistötilaisuudessa Juho Haavisto esitelmöi ensin Kolmiopuistossa ja Hämeenkadun varrella. Sen jälkeen tilaisuus jatkui kaupunginkirjastolla, jossa esiteltiin digipohjainen versio.
Seuraa edusti pj. Päivi Katila.

Vuoden 2019 muita tapahtumia
20.2.2019 Seurakunnan kohtauspaikka: vpj. Ritva Pahkala ja Raimo Nieminen olivat kertomassa Riihimäki-Seuran toiminnasta, poiki syksylle tilaisuuden Kansallisille senioreille.
27.3.2019 Asemanseudun – kehittämistilaisuus, seuraa edusti Suoma Salonen
27.3. 2019 Riihimäen kaupungin opaskurssi: Riihimäki-Seuran toiminta / pj. Päivi Katila
10.4. 2019 Riihimäki-pienoismalli kirjastolla: Seuran jäsen Raimo Nieminen on esitellyt pienoismallia 30 opaskurssilaiselle ja opastanut 20 hengen kävelyn Rautatiepuistossa 15.5.2019
15.9.2019 Riihimäen työväentalomuseon 50 v.- juhla
Riihimäki-Seuraa edusti pj. Päivi Katila. Muistamiseksi annettiin kolme seuran julkaisua onnittelukortin kera. Riihimäki-Seuralle luovutettiin Pentti Auvisen kirja sisällissodasta ja Sosiaalidemokraattisen liikkeen historiikki.
15.9.2019 Puhetta valokuvasta – Valokuvanäyttelyyn liittyvä Vilja Tammisen ja
opiskelijan esitelmätilaisuus kaupunginmuseolla.
27.11.2019 Kaupungin Osallistuva budjetointi – ilta yhdistysväelle Ö-talossa
Tilaisuudessa esiteltiin Riihimäellä ensimmäisen kerran toteutettava Osallistuva budjetointi.
Kaupunkilaiset voivat esittää hankkeita. Jaossa on 50 000 e.
Riihimäki-Seuraa edustivat Suoma Salonen ja Päivi Katila.
Seura sai lahjoituksena 5 kpl kirjoja: Suon ja tehtaan välissä / Risto Hytönen
Vuoden 2019 joulukortti: Kolmiopuiston lyhtypuut / Päivi Katila