Toimintakertomus 2020

Toimintakertomus vuodelta 2020

Vuonna 2020 Euroopan kulttuuriympäristöpäiviä vietettiin Suomessa teemalla Kasvun
paikat. Pääajankohta oli 7.-13.9.2020. Pandemian vuoksi tapahtumia ei järjestetty.
Riihimäki-Seuran vuoden kohokohdiksi muodostuivat tammikuussa Hämeenlinnan
taidemuseoon Tommi Toijan näyttelyyn tehty retki sekä Riihimäki-Seuran 85- juhlavuoden
kunniaksi toteutettu Hämeenkatu nyt – kuvaus kuvapariksi Riihimäen kaupunginmuseon
vanhalle kuvalle.

Jäsenet

Riihimäki-Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2020 lopussa 400 henkilöjäsentä ja 8 yhteisöjäsentä.
Seuraan liittyi vuoden aikana 23 uutta jäsentä. Henkilöjäsenten ainaisjäsenmaksu on 30 euroa
ja yhteisöiltä 100 euroa. Vuoden 2020 jäsenkirje lähetettiin sähköpostitse mutta postitustalkoita
ei voitu kokoontumisrajoitusten vuoksi järjestää.
Seuran toiminnasta tiedotettiin seuran kotisivuilla, Facebook-sivulla, kaupungin sähköisellä
ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä kirjaston ilmoitustaululla.

Johtokunta

Puheenjohtajana toimi Päivi Katila, varapuheenjohtajana Ritva Pahkala, sihteerinä Jorma
Thuren ja taloudenhoitajana Leila Mustanoja-Syysmeri. Tiedottajana toimi Suoma Salonen sekä
kirjaston ja kaupungin sähköisen ilmoitustaulun osalta Ilkka Heinonen. Lisäksi johtokunnassa
toimivat Johanna Heikkilä, Anni Antila, Sanna Rinne (facebook) ja Tuomo Tonteri (tapahtumat).
Johtokunnan kokouksia pidettiin 3 kertaa puheenjohtajan kotona Arolammin Katilan terassilla
sekä tilinpäätöskokous ja syyskokous Riihimäen kaupunginmuseon pihapiirissä. Liitteenä
vuoden 2020 jäsenkirje ja kolme sähköistä tiedotetta. Lisäksi pj. laittoi jäsenille sähköisiä
muistutuksia tapahtumista.

Tilinpäätöskokous (kevätkokous) ja syyskokous

2.9.2020 seuran tilinpäätöskokous Riihimäen kaupunginmuseon pihapiirissä. Läsnä oli 17
seuran jäsentä. Kokouksen yhteydessä juhlistettiin seuran 85 v.- juhlaa marttojen tarjoamien ja
seuran kustantamien kakkukahvien ja Heikki Torttilan haitarimusiikin kera. Entisistä
puheenjohtajista paikalla olivat Timo Salminen ja Paula Suojanen. Heidät kukitettiin.
Kaupunginhallituksen pj. Miia Nahkuri piti juhlivalle seuralle onnittelupuheen kukkien kera.
18.11.2020 seuran syyskokous Riihimäen kaupunginmuseon pihapiirissä. Läsnä oli 19 seuran
jäsentä. Kokouksen yhteydessä oli glögitarjoilu.

RIIHIMÄKI-SEURA ry. 85 VUOTTA – JUHLAVUOSI

la 11.1.2020 Retki Hämeenlinnan taidemuseoon Tommi Toijan näyttelyyn
Seuran 85 v. -juhlavuoden avauksena järjestettiin lauantaina 11.1. retki Tommi Toijan
näyttelyyn Hämeenlinnaan. Näyttely oli erittäin antoisa.
Retki toteutettiin yhteistyössä Hämeenlinnan taidemuseon kanssa. Seuran jäsen Juho Haavisto
organisoi kuljetuksen ja kertoi matkalla taidehistoriasta ja Eksynyt- patsaasta. Kotimatkalla
Emilia Haavisto kertoi koosteen Eksynyt-patsaaseen liittyneestä somekeskustelusta. Perillä
museo järjesti opastuksen. Riihimäki-Seuran osalta retkeä organisoivat pj. Päivi Katila ja
tiedottamisen osalta Suoma Salonen ja Ilkka Heinonen. Uusia jäseniä tuli 10 henkeä. Pj. lähetti
kiitokset Hämeenlinnan taidemuseolle. Juho ja Emilia Haavistolle annettiin kiitokseksi lasisydän.

RIIHIMÄKI 60 VUOTTA KAUPUNKINA / 150 VUOTTA RISTEYSASEMANA –
JUHLAVUOSI

su 23.8.2020 klo 7 Hämeenkatu ennen ja nyt – kuvaus Hämeenkadulla

Hämeenkatu ennen – kuva on Riihimäen kaupunginmuseon kokoelmasta (kuva 1930-luvulta),
jolloin Riihimäki-Seura perustettiin.
Hämeenkatu nyt –kuvaukseen oli kutsuttu Riihimäki-Seuran jäseniä. Paikalle tuli 16 henkeä.
Kuvauksen organisoivat pj. Päivi Katila ja valokuvaajat Ilkka Heinonen ja Erkki Heikkilä.
Johtokunnasta mukana tapahtumassa olivat Jorma Thuren, Ilkka Heinonen, Ritva Pahkala ja
Päivi Katila.
Kuvausta suunniteltiin su 2.8. klo 7 Hämeenkadulla.
Aamuposti teki 20.8. kuvauksesta ja Riihimäki-Seuran juhlavuodesta koko sivun jutun, joka
julkaistiin 22.8.2020.

Tämä tapahtuma oli jatkoa vuonna 2019 Riihimäen kaupunginmuseon, Lasten ja nuorten
taidekoulun ja nuorisotoimen kanssa organisoituun Kuva kuvasta – valokuvanäyttelyyn
Riihimäen kaupunginmuseolla. Ko. näyttelyn pohjana oli Riihimäki-Seuran vanhoja kilpailukuvia,
joiden inspiroimina kävijöitä pyydettiin ottamaan uusia kuvia, jotka sijoitettiin näyttelyyn vanhan
kuvan ympärille. Tavoitteena oli vuorovaikutteisuus; vanhan ja uuden limittyminen ja nykyajan
dokumentointi.

su 13.9.2020 Rakas Riksu –tapahtuma klo 11-15 Rautatiepuistossa
Riihimäki-Seuralla oli Rakas Riksu-tapahtumassa tuttuun tapaan koju. Tilaisuudessa julkistettiin
seuran perustamisen 85 v. -juhlan kunniaksi toteutettu kuvapari Hämeenkadulta: historiallinen
kuva 30-luvulta, jolloin seura perustettiin ja elokuussa 2020 otettu kuva samasta kohdasta.
Kojulla pystyi tutustumaan Riihimäki-aiheisiin julkaisuihin ja mm. vanhoihin Riihiseula-nimisiin
Riihimäen opettajien ammattiyhdistyksen julkaisemiin lehtiin.
Rakas Riksu-tapahtumassa seuran johtokunnasta olivat mukana Jorma Thuren, Tuomo Tonteri,
Ilkka Heinonen, Ritva Pahkala ja Päivi Katila. Anni Antila esitteli museon osalta Sussex-
paloautoa.

Kotipiha- ja uutena ekopihakilpailu

Kotipihakilpailun kiertopalkinto Elämänpuu (vuodesta 1998) oli täynnä (11 kpl) voittajanimien
kaiverruksia. Päätettiin, että nykyinen palkinto jää tänä seuran juhlavuonna kilpailun voittajille
Sinikka ja Heimo Mäkeläiselle ja seura hankkii uuden kiertopalkinnon. Se budjetoidaan vuodelle
2022. Seuraava kotipihakilpailu on syksyllä 2022.
Riihimäki-Seurasta Kotipihakilpailun juryssä toimi Ritva Pahkala, joka huolehti myös
kaiverruksista seuran kiertopalkintoon.
Riihimäen kaupunginarkistosta löytyi lehtileike kotipihakilpailun perustamisesta vuonna
1935. Sen kopio on nyt Riihimäki-Seuran arkistossa.

Työ Riihimäen kaupunginmuseon nykyisen sijainnin puolustus jatkui

Riihimäki-Seura on osaltaan tehnyt suuren työn kaupunginmuseon sijaintipaikan säilymiseksi
Rautatiepuistossa. Riihimäen kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan museoita ei tässä
hetkessä yhdistetä. Museon kohtalo liittyy laajempaan asemanseudun
kehittämissuunnitelmaan, joten asiassa on nyt aikalisä.
Vuoden alussa Riihimäki-Seura lähetti kannanoton museoasiassa kaupunginhallituksen
jäsenille, kaupunginjohtajalle, lehtiin ja kaupunginvaltuutetuille. Lausunto on luettavissa seuran
kotisivulta. Aamupostissa se julkaistiin otsikolla: ”Kansalaisten suurta mielenilmausta ei voi
mitenkään sivuuttaa”. Kulttuuritoimijoiden (sis. Riihimäki-Seura) adressi keräsi 2300 nimeä.
Lisäksi Seura lähetti kaupungin kirjaamoon pyynnön diaariotteesta, jossa näkyisi kaikki asiaan
liittyvät kirjalliset toimenpiteet. Haluttiin laskelmat oletetuista säästöistä ja ketkä museoalan
asiantuntijat ovat antaneet lausunnon museon tilasta. Tilanteesta on olemassa hyvin ristiriitaisia
tietoja. Pyyntöön ei vastattu.
Valtuusto päätti palveluverkkouudistukselle jatkoajan ja asetti toimikunnat miettimään
rakennetta uudelleen: Riihimäen kaupunginmuseon nykyisen sijainti siis jatkuu aikalisällä.

MUUTA

a) 12.6. Suomen Kotiseutuliiton valtakunnalliseen virtuaaliseen palaveriin
osallistui pj. Päivi Katila.
b) 12.7. Samuli Parosen seuran toimittaman Riihimäen juhlakirjan Peiliin piirretty
kaupunki julkaisutilaisuus kaupunginmuseon pihapiirissä
Kirjassa esitellään 16 kuvataiteilijaa ja kirjailijaa. Siinä on14 kirjoittajaa ja 66 kuvaa,
toim. Pirkko Arola, Matti T. Kettunen ja Milla Sajaniemi.
Pj. piti onnittelupuheen Riihimäki-Seuran puolesta ja osti yhden kappaleen Riihimäki-
Seuralle hintaan 22 e.
c) 2.8.2020 Loppi-seuran 70 v.- juhla
Pj. lähetti tilaisuuteen Riihimäki-Seuralta onnitteluadressin.
d) Riihimäen kaupungilta ilmestyi päivitetty tietopaketti: Riihimäen rakennetut
kulttuuriympäristöt. Sen pystyy lukemaan sekä netistä että ostamaan tietotuvasta.
Pj. osallistui julkistamistilaisuuteen kirjastolla ja lähetti kirjasta tiedon jäsenistölle.
e) Kaupungin Osallistavan budjetoinnin raha kaksinkertaistui 100 000 euroon.
Ehdotuksia otettiin vastaan 1.9.-11.10. 2020. Äänestyksen tulokset julkaistiin 14.12.
Toteutus alkoi tammikuussa 2021. Riihimäki-Seurakin aktivoi jäseniään tekemään
ehdotuksia ja äänestämään.
f) pe 18.9.2020 Riksu-ilta Riihimäen keskuskirkossa
Pj. esitteli seurakunnan pyynnöstä seuran toimintaa ja yhteistyötä seurakunnan
kanssa mm. vuotuisia ja erittäin suosittuja teemallisia hautausmaakävelyjä.
Läsnä oli Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo, seurakunnan ja eri seurojen
edustajia sekä kaupunkilaisia. Piispantarkastus oli koko vuoden kestävä toimitus.
g) Riihimäki-Seuran kortteja voi edelleen ostaa Uudesta kirjakaupasta, taidemuseolta
ja kaupunginmuseolta, sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Uudesta
kirjakaupasta saa myös seuran jäsen Maija Ahlqvistin Riihimäki-aiheisia kortteja.

Keskiviikkotarinat ja – kävelyt

Kokoontumisrajoitusten vuoksi tilaisuuksia ei voitu järjestää.

Museoiden yö ja kaupunginmuseon joulutapahtuma

Kokoontumisrajoitusten vuoksi tilaisuuksia ei voitu järjestää.

Kotisivu

Sini Hannikainen luopui monien kiitosten kera kotisivun päivittäjän tehtävästä.
Tilalle tuli Petri Niinivaara.

LIITTEET

1. Vuoden 2020 jäsenkirje ja muut tiedotteet
2. Kannanotto Riihimäen kaupunginmuseon nykyisen sijainnin puolesta + lehtileike
3. Johtokunnan kokoukset: esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen
4. Seuran kevät- ja syyskokous: esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen